Wystawa 99 projektów… w Muzeum Dizajnu w Barcelonie

Wystawa 99 projektów… w Muzeum Dizajnu w Barcelonie

Wystawa 99 projektów… w Muzeum Dizajnu w Barcelonie

W dniach od 19 lutego do 17 maja tego roku, w Muzeum Designu w Barcelonie, ma miejsce ciekawa wystawa „Diseny per Viure”.

Wystawa 99 projektów… w Muzeum Dizajnu w Barcelonie

Wystawa ma na celu pokazać kluczową rolę, jaką może odegrać design w znalezieniu rozwiązań do codziennych problemów, poprawy dobrobytu ludzi, zarówno w naszym bezpośrednim kontekście i w bardziej odległych obszarach geograficznych.


Wystawa 99 projektów… w Muzeum Dizajnu w Barcelonie

Organizatorzy wystawy tak ją opisują:

„Design jest nieodłączną częścią naszego życia. Żyjemy w świecie ukształtowanym głównie przez wysiłek człowieka, w którym design często występuje niewidoczny dopóki nie zanika. Design pozwala nam rozwiązać poważne problemy wynikające z wpływu wszelkich zmian społecznych. Dlatego skupiliśmy się na wzornictwie, które zamierza poprawić życie użytkowników, dla których jest przeznaczone środowisko, w którym się znajduje i społeczeństwo, do którego należy”.

Wystawa 99 projektów… w Muzeum Dizajnu w Barcelonie

Wystawa 99 projektów… w Muzeum Dizajnu w Barcelonie

Wystawa 99 projektów… w Muzeum Dizajnu w Barcelonie

Powiązane postySend this to a friend